• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Falezyum Residence  
Altıntaş Mah. 31115 Sok.No:3  07112 - Aksu/ANTALYA
Tel : 0(242)354 00 28 & Cep : 0(530)347-87-68
    • FALEZYUM RESİDENCE SİTESİ
    • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
    • Başlık Metni
    • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Muhasebe Personeli Görev Tanımı

FALEZYUM REZİDANCE SİTE YÖNETİCİSİ VE MUHASEBE PERSONELİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

 

  Site müdürü; Kat sakin ve maliklerin hizmet anlamında beklentilerine karşılık vermek ; sorumluluk sahası içerisinde huzurlu ve güven içerisinde yaşam sağlamalarında katkıda bulunmak  Site Yönetim Kurulu tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yaşam kalitesini artırmak, sunulan hizmetlerde memnuniyeti sağlamaktır.

            Site müdürü; Yönetim Kurulunun önceliğinde; zaman kavramı gözetmeksizin Kat sakin ve maliklerin memnuniyetini arttırmak, temiz-bakımlı-güvenli ve  şeffaf bir yaşam  atmosferi sağlamak daimi amacıdır.

1. Görevlerin yerine getirilmesinde; Site Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

2. İdari ve özlük hakları bakımından Site Yönetim Kuruluna bağlıdır.

3. Günlük bankadan hesap hareketlerinin takibini yapar.

4. Site Kat sakinleri ve malikleri tarafından bankaya yatırılan aidatların takibini yapar, yatırmayanları devreden ayın 10 ndan sonra ilan panolarında duyurur, Site Yönetim Kuruluna bilgi verir.

5. Aidatlarını belirtilen süre içerisinde yatırmayan kat sakin ve maliklerini müteakip ayın 20 sine kadar, site aidat ödemelerinde aksamaya sebep vermeleri nedeniyle, Kat Mülkiyetleri Kanunun 20 inci maddesi gereğince bu ödemelerin faizi ile alınması için site avukatından icra takibi yapılmasını ister.

6.Haftalık Yönetim Kurulu Toplantısı için hazır bulunur,  toplantı sonrası çıkarılan talimat, görev ve sorumlulukları yerine getirir, müteakiben yapılan işlerinin raporunu sunar.

7.Genel gider faturalarını dosyalar, Yönetim Kurulu ve denetim kurulunun  gözetimine sunar,

8.Yönetim Kuruluna sunulmak üzere aylık mizanı çıkarır.

9.Denetim Kuruluna sunulmak üzere aylık mizanı çıkarır.

10.3 Aylık veya 3(Üç) Aylık Faaliyet raporu hazırlar, Yönetim Kurulunun imzası ile Web Sitesinde ve Blok İlan Panolarında yayınlar.

11.Aylık veya  3(Üç) Aylık gider-gelir tablosu hazırlar, Yönetim Kurulunun imzası ile Blok İlan Panolarında yayınlar.

12.Aylık veya 3 (Üç) Aylık Denetim Raporu hazırlar , dönemin Denetim Kurulu üyelerinin onayına sunar.

13. Site yönetiminde çalışan personelin özlük bilgilerini toplar, eksiklikleri tamamlar.

14. Her ay düzenli olarak site çalışan personelin SSK bildirgesi ödemesini bağlı bulunduğu banka hesabına yatırır.

15. İşletme kurallarına ve görevlendirmelere uymayan, iş kanunu aksine davranışlarda bulunan ve iş verimliliği yetersiz olan personel ile ilgili tutanak tutarak, gerekli disiplin uygulamalarını yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulunu bilgilendirir.

16. Siteye gelen elektrik, su vb. (ortak alanlar) faturalarını takip eder, önceki yıllarla karşılaştırmalı aylık çizelge hazırlar.

17. Kış aylarında günlük doğal gaz tüketimini takip eder, çizelge hazırlar.

18. Siteye yeni taşınan sakinlerin kayıtlarını tutar, bilgilendirme broşürü verir.

19. Site web sayfasının kullanıcısıdır, web sitesi aracılığıyla gelen dilek, temenni ve görüşleri Site Yönetim Kuruluna sunar.

20. Kendisine bağlı personellerin sorumluluk sahası içinde çalışma verimliliğini, sürekliliğini ve iş güvenliğini sağlamaktan sorumludur.

21. Yönetim Kurulu adına site kat sakinleri ve malikleri ile iletişim kurma, sorunları tespit etme ve yönetim kurulu toplantı gündemlerine aksettirmekten sorumludur.

22.  Site içerinde yapılması uygun görülen çalışmalarda malzeme alımı vs. gibi durumlarda özel şirketler ile görüşmeler yapar, teklif toplar, değerlendirme yapılması için Yönetim Kuruluna sunar. site yönetim kurulunun vereceği yetki dâhilinde ve onayına müteakip, en uygun olanların alımını yapar ve yönetim kurulan bilgi verir.

23. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan günlük / haftalık / aylık v.b. çalışma planlarını görevlilere tebliğ eder, yapar/yaptırır; İş planına uygun görevlendirmeler yapar;

24. Sitedeki Güvenlik, Teknik, Blok görevlileri (bahçıvanlık) ve dışarıdan hizmet alımı yapılan bütün firma çalışanlarını en verimli şekilde çalışmasını sağlar.

25. Güvenlik kamera sisteminden sorumludur. Kayıt aktarma ve kayıt izleme görevini üslenir.

26. Blok içi, çevresi ve ortak alanların tertipli, temiz ve düzenli olmasından sorumludur.

27. Çalışan personeli, konularına göre bir araya getirerek bilgi, deneyim, iş akışı ile malzeme, ekipman ve insan kaynaklarının en verimli bir şekilde kullanımını sağlar.

28.  Her mesai başlangıcında ve bitişinde sitenin günlük iş planlarını gözden geçirir, plan dışı gelişen durumların plana girdisini sağlayarak görevlendirmelerin uygunluğunu kontrol eder.

29. Site içindeki hizmetlerin 24 saat aksaksız yürütülmesini sağlamak ve meydana gelebilecek muhtemel aksaklıkları gidermek maksadıyla gerekli tedbirleri alır. Sitede meydana gelebilecek emniyet

olayları, genel sağlık tehditleri veya Acil durumlarda genel kontrolü elde bulundurarak yetkililere bilgi verir. Yapılması gerekenleri yapar.

30. Kat sakin ve maliklerinden gelen sözlü  ve yazılı şikayet ve müracaatların yetkisi dahilince görevlilerce neticelendirilmesini ve cevaplandırılmasını sağlar, Yönetim Kuruluna sunar ve haftalık faaliyet raporuna ekler.

31. Site içinde yönetim planına uymayan site kat sakin/maliklerini sözlü veya yazılı ikazlarda bulunur. Gerekirse durumu site yönetim kuruluna ileterek, buradan çıkan sonuca göre hareket tarzı belirler.

32. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili gerekli emniyet tedbirlerini aldırır.

33. Personelin kılık kıyafet ve iş disiplininin takibini yapar, yaptırır.

34. Hizmet faaliyetlerinde kullanılan araç, gereç ve donanımın bakımlı, işletmeye hazır, ve yeterli sayıda olması için kontrollerini yapar, kayıtlarını tutturur.

35. Siteye alınan malzemelerin kayıt altına alınmasını, depolanmasını ve uygun sarf edilmesini sağlar.

36. Demirbaş malzemenin zimmet kaydına girmesi gerekenleri kayda aldırır; demirbaş kaydına girmiş olan malzemelerin kaydını tutturur, miadını doldurmuş malzemenin kayıt düşmesinin yapılması için Yönetim Kuruluna teklifte bulunur ve kayıt düşme işlemini Yönetim Kurulu ile koordineli yapar.

37. Yönetim ofisinde bulunan her türlü evrak kayıt, takip işlemlerinin kurallara uygun ve sistemli bir şekilde işleyişini takip eder/sağlar. Arşiv ve dokümantasyon işlemlerinin kurumsal bir anlayış içinde yürütülmesinden sorumludur.

38. Yönetim Kurulu toplantılarının tertip ve düzeni için Yönetim Kurulunun talimatını bekler, organize eder, kurulun alacağı kararları uygulamaya koyar.

39. Site yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları için hazırlıklar yapar.

40. Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapar.                          SİTE YÖNETİM KURULU

                                                                                                       

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam2
Toplam Ziyaret63788