• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
Falezyum Residence  
Altıntaş Mah. 31115 Sok.No:3  07112 - Aksu/ANTALYA
Tel : 0(242)354 00 28 & Cep : 0(530)347-87-68
  • FALEZYUM RESİDENCE SİTESİ
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Başlık Metni
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

22/01/2019 tarihli 2 Nolu Sirkü

FALEZYUM RESİDENCE SİTE SAKİNLERİNE

 

SİRKÜ NO: 02

TARİH      : 22.01.2019

KONU      : Yönetim Faaliyetlerimiz.

 

Çok kıymetli Falezyum Residence Site ailesi, 16.12.2018 tarihli 01 nolu sirkülerde sizlere bildirdiğimiz konularla ilgili gelişme ve çalışmalar aşağıda bilginize sunulmuştur.

 1. Devir aldığımız yönetimin gelir ve gider hesapları (01.09.2017- 10.12.2018 tarihleri arası)  tarafımız ve denetçimiz tarafından incelenmiştir. İnceleme neticesinde genel kurul ve yönetim kurulu kararı olmaksızın yapılan harcamalara rastlanılmış olup,tarafımızca hazırlanan gelir ve gider kalemlerinin gösterildiği detaylı harcama  raporu ekte bilginize sunulmuştur.
 2. Sitemizin Asansörlerinin problemlerinin giderilmesi ile ilgili olarak; Kone, Otis, Prizma, Thyssenkruup, Gaye asansör firmalarıyla aşağıda maddeler halinde sunduğumuz görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler neticesinde Asansörlerimizin ya sıfırdan yenilenmesi yada ağır revizyon işlemine tabi tutulmasının gerekliliği tarafımıza bildirilmiştir. Konuyla ilgili olarak yapılan görüşmeler çerçevesinde;

A) Mevcut asansörlerin arızalı parçalarının değiştirilerek çalışır hale getirilmesinin bizlere maliyetinin  yaklaşık 350.000,00-TL.sı ile 420.000,00-TL.sı arasında olacağı tespit edilmiş ancak bu kadar masraf yapılmasına karşılık asansörlerimizin ne kadar süre ile sorunsuz çalışacağı ile ilgili herhangi bir garanti alınamamıştır.

B) Tüm asansörlerin yeniden yapılmasıyla ilgili görüşmeler yapılmış sıfır asansörlerin 1000 KG için 41.000,00-USD+KDV, 800 KG için 39.000,00-USD+KDV (en uygun fiyatı KONE firması verdi) fiyat alınmış sitemizde 4 Adet 1000 KG, 4 adet 800 Kg.lık asansör olduğu düşünüldüğünde 377.600,00-USD (bu günkü kurla 2.018.839,00TL) Kdv Dahil fiyat alınmış, bu fiyatın haricinde değişim sırasında oluşacak inşaat işleri, kat kapı mermerlerinin değişimi, asansör kuyularının boşaltılması gibi ilave 500.000,00-TL.sı masrafın olacağı tarafımıza bildirilmiştir.

C) Her blokta bir adet olmak üzere toplamda 3 adet asansörün yeniden yapılıp diğer asansörlerin çalışır hale getirilmesi ile ilgili görüşmeler yapılmış bu çerçevede 3 adet asansör için 119.000,00 USD+KDV (750.800,00TL Kdv dahil) fiyat alınmış, bu fiyata ilave inşaat ve kuyu boşaltma işleri için 310.340.00-TL.sı Kdv dahil fiyat alınmış diğer 5 adet asansörün sorunsuz çalışması için onarım masrafı olarak 290.280,00-TL.sı fiyat alınmış toplam işin fiyatı 1.351.420,00-TL.sı olmuştur.

D) Tüm asansörlerin sorunsuz çalışması ve bu çalışma süresine 3 yıl sitemize hiç bir yük getirmeyecek şekilde garanti verilmesi için ilgili firmalarla görüşmeler yapılmış bu görüşmeler neticesinde güncel asansör yönetmeliğinde belirtilen hususların yerine getirilmesi tüm asansörlerin kabinleri dahil tüm ekipmanlarının yenilenmesi için 1.032.000,00-TL.sı Kdv Dahil teklif alınmıştır.

Sonuç olarak yönetimiz, siz değerli kat maliklerimizin can ve mal güvenliğini en üst düzeyde sağlamak yıllardır asansörden kaynaklanan mağduriyetimizi ortadan kaldırmak bunun yanında minimum maliyetle maksimum fayda yaratmanın asli görevlerimizden olduğu aşikârdır. Yaptığımız titiz çalışma ve incelemeler neticesinde fiyat, verimlilik, güvenlik, termin zamanları, ödeme kolaylığı, bakım ve işletme maliyetleri konuları değerlendirildiğinde tüm asansörlerimizin ağır revizyona tabi tutularak yenilenmesine, bu iş için 1.032.000,00-TL.lık teklifin işleme alınmasına karar verilmiştir. Bu kararı almamızda etkili olan en önemli husus diğer tekliflerde ücretlerin yarısının sözleşme imzalandığında peşin olarak istenilmesi ve geriye kalan ödeme için senet verilme zorunluluğunun olması bununda taahhüdümüzü yerine getiremediğimiz takdirde kat maliklerimize ağır cezai müeyyideler doğuracağı hususudur. Ayrıca diğer maddelerde belirtilen alternatiflerde asansörlerin teslim zamanlarının 5 ila 6 ay arasında olması bu süre zarfında mağduriyetimizin devam edecek olması bu kararı almamızda etkili olmuştur.

 1. Daha önceki sirkümüzün 3. Maddesinde bildirdiğimiz su arıtma sistemimiz ile ilgili konu hakkında çalışmalarımız tamamlanmış mevcut sistemimizin hem yetersiz olması hem de ömrünü tamamlaması nedeniyle yeni sistemin devreye alınması çalışmalarına başlanılmıştır. Yapılan araştırma ve toplanan teklifler neticesinde yoğun su kullanımı olan yaz aylarında da kapasitesi yeterli olacak olan sistem için 28.202,00-TL.sı teklifle AFG Su Arıtma Sistemleri Şirketine iş verilmiştir. Sistemin kurulum işlemlerinin tamamlanmasına müteakip siz değerli kat maliklerimize bildirimde bulunulacaktır. Mevcut sistemle makineleriniz, bataryalarınız, kirece karşı koruma altına alınacak ayrıca otomatik klorlama sistemiyle de mikroplara karşı gerekli tedbirler alınmış olacaktır. Sularımızdaki kullanım sertliğinin kabul edilebilir sınırlara getirilmesi deterjan ve kireç çözücü kimyasalların kullanımını azaltacağından aile bütçemize olumlu bir katkı olacağı düşünülmektedir.
 2. Binamızın kanalizasyon surunu ile ilgili olarak yetersiz olan zerzemine ilave yeni zerzemin yapılmasına karar verilmiş ve işlem Modern Sondaj Şirketine verilerek tamamlanmıştır. Zerzeminin açılması fosseptik bağlantılarının yapılması işlemlerinin tamamının sitemize maliyeti 8.090,00-TL.sıdır. Bu işlemin yapılmasıyla fosseptikten otoparkımıza geri tepen kanalizasyon suyunun önüne geçilmiş ayrıca aylık 600,00 ile 1.000,00-TL.sı arasında değişen vidanjör maliyetinden de tasarruf edilmesi sağlanmıştır.
 3. Sitemizin otoparkının  giriş ve çıkışlarının kontrol altına alınması, Ticari ve LPG’li araçların otopark kullanımının engellenmesi, aidatını geciktiren kat maliklerimize otopark kullanımının kısıtlanarak ödemelerde bir sorumluluk bilincinin oluşturulması güvenliğin iş yükünün azaltılması amacıyla plaka tanıma sistemi devreye alınmıştır. Bu yatırımın sitemize maliyeti 12.710,00 TL dır. Ayrıca kurulan bu sistem ileride kapalı ve açık havuz, hamam, Sauna, Fitness alanlarına giriş ve çıkışı kontrol altına alacak alt yapı ya da sahiptir.
 4. Sitemizin yaya giriş kapısı malumlarınız olduğu üzere şifre ile çalışmakta idi. Kapı şifrelerinin çevre esnaf da dâhil olmak üzere herkes tarafından biliniyor olması ciddi bir güvenlik açığına neden oluyordu. Bu sıkıntının giderilmesi için kartlı okuyucu sistemi aktive edilmiş bu yatırımın maliyeti 10,00-TL.sı karşılığında site sakinlerine verdiğimiz kart ve boncuk anahtarlıklarla karşılanmıştır.
 5. Sitemizin Güvenlik kameralarının yetersiz olduğu tespit edilmiş sistemin geliştirilmesi için teklifler toplanılmış  bu işlem için 15.000,00-TL.sı yatırım yapılmasına karar verilmiştir.
 6. Sitemizin mevcut uydu sistemi  tarafımızca inceletilmiş, sistemin kapasitesinin tüm dairelerimize hizmet veremiyecek durumda olduğu ayrıca dairelere giden kabloların hangi daireye ait olduğunun tespit edilemediği gözlemlenmiştir. Sistemin iyileştirilmesi ve çatı katındaki karışıklığın düzeltilmesi için teklif toplanılmış  işin bedeli olarak 12.820,00 TL si  olarak bütçelenmiştir.
 7. 1. Nolu sirkimüzde bahsi geçen  eski güvenlik firmamız Erdinç Özel Güvenlik Hizmetleri LTD.ŞTİ ne ödenmesi gereken 56.109,92 TL sı tutarındaki güvenlik hizmet bedelinin zamanında ödenmemesinden dolayı 22.01.2019 tarihinde alınan Antalya 1. Tüketici Mahkemesi tebligatı kapsamında 89.520,83 TL sı olarak  15 gün içerisinde ödenmesi gerektiği tarafımıza bildirilmiştir. 
 8. Sitemizin havuz, otopark, çevre aydınlatma sisteminin ve bunların alt yapılarının ciddi riskler taşıdığı tespit ettirilmiş 1. etapta acil olarak yapılacak işler için 50.000,00-TL.sı bütçe oluşturulmasına karar verilmiştir.
 9. Yönetimimizce yapılan inceleme ve denetimler neticesinde Kafeteryamızda kullanılan cihazların büyük bir kısmının kafeterya içerisinde bulunan elektrik sayacından geçmeden kullanıldığı tespit edilmiş önceki yönetimin herhangi bir denetim yapmadığı bu durumun sitemizi zarara uğrattığı görülmüştür.  ilgili sayaç yönetim odasına alınarak kaçak kullanımın önüne geçilmiştir.
 10. Sitemiz içindeki fitness salonu bulunduğu yerdeki havalandırma ve elektrik sorunlarından dolayı üst kata taşınarak site sakinlerimize daha sağlıklı bir ortamda spor yapma imkânı tesis edilmiştir.
 11. Sitemizin yalıtım, bakım ve boya işleri, otopark zeminlerinin düzeltilmesi, yangın ve su tesisatının uygun hale getirilmesi gibi işlemlerin Eylül ayında başlatılmasına yönetimimizce karar verilmiştir.
 12. Eski site yöneticimiz Sn.İbrahim Sefa Yüzbaş ile görüşülmüş tazminatı karşılığı 2.000,00-TL.sı ödenmesi kaydıyla istifa edeceği tarafımıza bildirilmiştir.

        Değerli Falezyum Residence Sitesi Kat Malikleri; yukarıdaki bilgiler ışığında şunu söylemek isteriz ki sitemizi hak ettiği değere ve saygınlığa ulaştırmak için var gücümüz ve tüm etkin çevremizle seferber olmuş durumdayız. Sitemizin içine bulunduğu vahim durumdan bir an önce kurtarmak için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Yatırımlarımızın sonuçlarını bir an önce almak takdir edeceğiniz üzere sizlere ilan edeceğimiz arsa payı oranında dairelerimize düşen katılım ücretlerinin en kısa sürede ödenmesiyle mümkün olacaktır. Yatırımlarımızı tamamladığımızda dairelerimiz hak ettiği değerlere ulaşacaktır. İlk bakışta bütçemize ilave yük geliyormuş gibi gözükse de sitemizin uzun yıllar ayakta kalması kat maliklerimizin huzur ve güvenliği için bu yatırımların yapılması elzemdir.

    Yukarıda bahsi geçen yatırımlar 634 sayılı Kat Mülkiyeti kanunu çerçevesinde arsa payı oranında katılım gerektiren ödemeler kapsamında olup, bu itibarla kat maliklerimizin arsa payları oranında ödemesi gereken rakamları gösteren tablo aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

      Sizlerin değerli fikir ve görüşlerinizi alabilmek içinde bulunduğumuz durumu sizlere daha iyi anlatabilmek için 27.01.2019 tarihinde saat 14:00 de sitemiz kafeteryasında bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Soru ve görüşleriniz için sizlerin bu toplantıya katılmanızı önemle rica ediyoruz.

          Saygı ve Sevgilerimizle,

          Falezyum Residence Yönetimi

  

DAİRE TİPİ

ARSA PAYI

ÖDENECEK TUTAR

DAİRE SAYISI

TOPLAM TUTAR

1+1

10

              3.460,00 TL

32

110.720,00 TL

2+1

14

              4.850,00 TL

64

310.400,00 TL

3+1

20

              6.920,00 TL

64

442.880,00 TL

4+1

24

              8.300,00 TL

32

265.600,00 TL

1+1 Dubleks

15

              5.200,00 TL

2

  10.400,00 TL

2+1 Dubleks

20

              6.920,00 TL

4

  27.680,00 TL

3+1 Dubleks

30

            10.380,00 TL

4

  41.520,00 TL

4+1 Dubleks

38

            13.150,00 TL

2

 26.300,00 TL

GENEL TOPLAM

1.235.500,00 TL

 
  
    Arsa Payı oranında belirlenen bu rakamların, 2019 yılı Şubat ayından başlamak kaydı ile her ayın son gününe kadar 5(Beş) eşit taksitte 30.06.2019 tarihine kadar FALEZYUM RESİDENCE SİTESİ adına Akbank T.A.Ş. Bülent Ecevit Bulvarı şubesine Demirbaş Hesabı olarak yeni açılan TR55 0004 6010 4788 8000 0540 82 iban nolu banka hesabına yatırılması, taksitlerini son ödeme gününden sonra yatıracak kat maliklerine ise aylık %5 oranında gecikme faizi yansıtılmasına, Yönetim Kurulumuzun 22.01.2019 tarih ve 2019/05 nolu metni ile karar verilmiştir. 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam23
Toplam Ziyaret63809